Skriv ut

Service/Montage

Förebyggande service är den bästa garantin för att din anläggning med tillhörande utrustning ska fungera störningsfritt under många år.

Vi erbjuder service på alla typer av suganläggningar med tillbehör, oavsett fabrikat.

Genom att teckna serviceavtal med oss får ni en säker funktion som uppfyller ställda krav på utsug. Avtalsservice utföres enligt anpassad servicemall. Efter genomförd service skrivs servicerapport där alla åtgärder och ev. anmärkningar är redovisade.

Vi tillhandahåller reservdelar och filter till de flesta på marknaden förekommande fabrikat.

För att klara myndighetskrav på utsläpp utför vi protokollförda emisionsmätningar på arbetsplats och frånluft. Om uppmätta värden Ej håller sej inom lagstadgade normer ger vi kostnadsfritt förslag på åtgärder.

                                                              

 

 

LH Produker Mälardalen AB

Adress
Viby 10
635 06  Eskilstuna

Telefon
016-91080

Fax
016-91084

Epost
info@lhprodukter.se

Beställ:
Produkter/Katalog
 

 
Denna webbplats hanteras av webbpubliceringssystemet Bluerange Easy. Läs gärna mer och testa själv på www.bluerange.se/easy