Skriv ut

 Om LH Produkter

LH Produkter grundades 1998 och har sedan dess etablerats på marknaden som en respekterad leverantör av miljöförbättrande utrustning.

Vår målsättning är minska belastningen på individen samt att öka effektiviteten på arbetsplatsen genom att;

  • förbättra arbetsmiljön genom att ta hand om luftföroreningar på ett effektivt sätt med ”smarta” anläggningar och genom att anpassa och modifiera maskiner och utrustning till ”rena” enheter.
  • skapa trivsel och öka kvalitet på arbetsplats och produkt genom att tillhandahålla lättarbetade och effektiva städsystem.

Produktgrupper

Modulsystem
Med egenutvecklat modulsystem kan vi idag erbjuda anpassade lösningar helt enligt kundens behov och önskemål. Produkternas konstruktion gör att vi med ett antal standardprodukter kan erbjuda små som stora ”smarta” anpassade system. Genom egen produktion och utveckling kan vi snabbt anpassa standardprodukter till specialprodukter med bibehållen hög kvalitet.

Nätverk
Ett stort nätverk av leverantörer förser oss med material och reservdelar till egna, och alla på marknaden förekommande fabrikat.

Punktutsug
Tar hand om luftföroreningar direkt vid källan.
Beroende av; vad som skall sugas, och hur utsuget kan utformas, väljs hög- eller lågvakuum.
Typiska applikationer:
Rökarmar
Sugkåpor på maskiner
Sughuvar
Integrerat utsug

Avgasutsug
Tar hand om avgaser från fordon. Kan även användas för andra typer av utsug.

Högvakuumsystem
System för industri- och komfortstädning. Kan även användas för materialtransport och punktutsug.

Service
Förebyggande- och underhållsservice på alla på marknaden förekommande fabrikat. Avtalsservice enligt schema.

Tillbehör - reservdelar
Förse marknaden med reservdelar och tillbehör till punktutsug, avgasutsug och högvakuum anläggningar, oberoende av fabrikat.

 

LH Produker Mälardalen AB

Adress
Viby 10
635 06  Eskilstuna

Telefon
016-91080

Fax
016-91084

Epost
info@lhprodukter.se

Beställ:
Produkter/Katalog
 

 
Denna webbplats hanteras av webbpubliceringssystemet Bluerange Easy. Läs gärna mer och testa själv på www.bluerange.se/easy