FAQ

På denna sida hittar Du vanliga frågor och svar (Frequently Asked Questions). Har Du själv en fråga är Du välkommen att höra av Dig till oss!

Fråga: Varför vacuumlösningar?

Svar: Skälen till att använda centraldammsugsystem framför traditionell städning är många:miljöskäl, tyst städning, man har återgått till mjuka mattor, smidigt och effektivt. Lång räckvidd på slangen, man behöver inte jacka om sig, slipper ljud från en portabel maskin, skapar det sug man vill ha med lång intervall mellan filterbytena etc.

Fråga: Mitt företag behöver hjälp med centraldammsugsystem för en om- eller tillbyggnad. Vilka tjänster kan vi få assistans med? 

Svar: Transtrade Pro AB erbjuder både total- och dellösningar beroende på Ditt behov. Vi kan projektera i CAD (även 3D), presentera rätt dimensionerat system för Ditt objekt. Vi löser installationsfrågan och ordnar med långsiktig service. Vi har en riksomfattande verksamhet. 

Fråga: Kan jag få hjälp med enbart CAD ritningar?

Svar: Vi hjälper såväl byggbolag som projektörer/konstruktörer med ritningsunderlag för beslutsfattande. Men vår målsättning är att finnas med i hela processen. Vi arbetar normalt inte som enbart konstruktör eller grossist.

Fråga: Vi vill utgå ifrån en befintlig byggnad, inte ett nybygge, går det att installera en centralvacuumanläggning ändå?

Svar: Med kännedom om förekommande huskonstruktioner är svaret oftast ja. Man kan som regel alltid placera rör i dolda utrymmen. Såsom i undertak eller i schakt som når boendeytorna. Svårast är att åstadkomma en bra lösning för befintliga lägenhetsbyggnationer där undertak saknas och installationer redan är ingjutna i byggskedet.

Fråga: Frågan om service och reservdelar har infunnit sig. Vart vänder jag mig?

Svar: Som ett komplement till den dokumentation som finns i drivs- och skötselinstruktionen, kan Du också få råd och anvisningar via vårt servicecenter. Ring 031-58 20 20 så får Du de tips och råd om teknik och service Du behöver. Där kan Du också beställa reservdelar och tillbehör. Detta gäller samtliga typer av systemval, från villa till större anläggningar. Du kan också använda Dig av kontaktformuläret.

Fråga: Vårt företag behöver ha översyn på ett befintligt system av annat märke, kan ni åta er uppdraget?

Svar: Ja. Vi kan felsöka, utföra ombyggnationer och hjälpa till med att skaffa reservdelar.  

Fråga: Vi har en villa och vill ställa frågor:

Svar: Ring vårt Servicecenter 031-58 20 20 så får Du hjälp.