Hotell/Lägenhetskomplex

Inte minst i hotellverksamheten behövs ett snabbt, effektivt hjälpmedel när man på ett fåtal timmar på förmiddagen skall förbereda för dagens nyanlända gäster. Undersökningar från hotellkedjor har visat på mer än 20% snabbare tid för själva dammsugningen jämfört med traditionell städning.

Några exempel på hotell är Gothia Towers Hotel i Göteborg och fem ny- eller ombyggda Scandichotell i bland annat Mölndal och Linköping. Andra exempel är Hotel Liseberg Heden och Hotel Rival vid Mariatorget i Stockholm. FORTS. NEDAN


Kv. Potatisåkern, Malmö


Scandic City, Linköping

I lägenheter för olika ändamål passar systemen väl in. Bland projekten hittar vi Chalmers Studentboenden, liksom två studenthus i Uppsala samt Ronald Mc Donald Hus i Göteborg och Lund. Ett annat boende är lägenheter i Totthummeln, Åre. En av våra större installationer är 137 lägenheter i kv. Potatisåkern i Malmö för MKB genom NCC. Där kan  48 st. lägenheter dammsugas samtidigt genom kapaciteten hos 8 st. centralenheter på vardera 13 kW.


Scandic Infra City, Business Center, Upplands Väsby

  
Scandic Hotel, Alvik